ARKITEKT for tilbygg

Sitter du med ønsker om å utvide huset grunnet plassmangel, eller kanskje du har behov for et ekstra rom? Det kan være mange grunner til at du trenger større plass, og da kan det være aktuelt med tilbygg.

Ta kontakt

FÅ BEDRE PLASS MED TILBYGG

Sitter du med ønsker om å utvide huset grunnet plassmangel, eller kanskje du har behov for et ekstra rom? Det kan være mange grunner til at du trenger større plass, og da kan det være aktuelt med tilbygg.

Tilbygg bygges ofte som en forlengelse av det originale huset, og i samme materialer. I de fleste tilfeller blir det bygget moderne tilbygg som likevel står i stil med det eksisterende huset. Det er også mulig å bygge tilbygg som skiller seg tydelig ut fra den gamle bygningen, men disse kan imidlertid være vanskeligere å få godkjent av kommunen.

TRENGER JEG EN ARKITEKT TIL TILBYGG?

Hvorvidt det er nødvendig med en arkitekt i ditt tilbyggsprosjekt, avhenger av tilbyggets størrelse og kompleksitet. Det er i de fleste tilfeller vanlig at en arkitekt er involvert en eller annen gang i prosjektløpet, spesielt dersom arbeidet involverer mer omfattende tilpasning til eksisterende bygg.

Arkitektens rolle vil i disse tilfeller være prosjektering og tegning av bygget, samt ha ansvar for å sende inn eventuelle søknader og tegninger til kommunen. En arkitekt vil ofte også kunne hjelpe deg se nye muligheter og effektive løsninger, og som kan bidra til reduserte kostnader i byggeprosjektet.

HVA MÅ JEG TENKE PÅ I FORBINDELSE MED TILBYGG?

I forbindelse med tilbygg, er det mange spørsmål som skal besvares. Da kan det være lurt å ha en dialog med arkitekt i oppstartsfasen, slik at begge parter sammen får en oversikt over hva som trengs til ditt prosjekt. Vanlige vurderinger som må gjøres er følgende:

 • Reguleringsplan
  Kontroller med plan- og bygningskontoret i din kommune at reguleringsplanen er i overensstemmelse med terrenget. På denne måten kan du unngå uhyggelige overraskelser underveis i byggeprosjektet, for eksempel i forbindelse med tidligere huseiers utbygginger uten godkjennelser.
 • Byggestil
  Hvordan skal tilbygget se ut? Det er viktig at tilbygget har en viss grad av innpass i boligområdet. Dersom tilbygget har en byggestil langt utenfor normalen i nabolaget, kan du oppleve problemer med å få godkjent tilbygget.
 • Plassering
  Hvor skal tilbygget plasseres? I første instans er det viktig at du overholder regler for avstand til naboens tomtegrense. Videre er det lurt å ta stilling til trafikk, utsikt og solforhold, blant annet. Dette er vurderinger arkitekten vil være behjelpelig med.
 • Byggeregler og tillatelser
  Avhengig av tilbyggets størrelse, kan det være forskjeller der det gjelder søkeprosessen, byggetillatelser og hvilke typer bruk tilbygget er godkjent for. Mindre tilbygg kan ikke uten videre brukes som for eksempel bad eller soverom.
 • Byggeperioden
  Hvor lang tid byggeprosjektet tar, avhenger naturligvis av størrelse og kompleksitet på prosjektet, og eventuelle nødvendige tiltak i den eksisterende boligen. Det er også lurt å ta høyde for eventuelle og uforutsette forsinkelser, for eksempel i forbindelse med innsendelse av endringsmeldinger.