ARKITEKT for påbygg

Hjemmet er en viktig del av våre liv, men over tid opplever mange behov for nye løsninger og mer areal. Huseiere står da overfor valget mellom kjøp av ny bolig, eller gjøre endringer på eksisterende bolig. Mange tenker kanskje at de vil fortsette å bo der de bor, grunnet trivsel, nærmiljøet eller avstand til jobb og skole. Da kan påbygg være løsningen for å imøtekomme disse behovene.

Ta kontakt

ARKITEKT FOR PÅBYGG

Hjemmet er en viktig del av våre liv, men over tid opplever mange behov for nye løsninger og mer areal. Huseiere står da overfor valget mellom kjøp av ny bolig, eller gjøre endringer på eksisterende bolig. Mange tenker kanskje at de vil fortsette å bo der de bor, grunnet trivsel, nærmiljøet eller avstand til jobb og skole. Da kan påbygg være løsningen for å imøtekomme disse behovene.

PÅBYGG AV EKSISTERENDE BOLIG

Har du allerede en bolig du ønsker å utvide? Påbygg kan da være en fin løsning for å oppnå drømmehuset uten å flytte, og uten å måtte bruke mer av tomt og uteareal til huset. Der tilbygg betyr en utvidelse av boligens grunnflate, er påbygg en ny bygningsdel som plasseres på et eksisterende bygg, for eksempel en ekstra etasje eller balkong.

HVA KAN EN ARKITEKT HJELPE MED?

Arkitekten har nødvendig kompetanse til å være behjelpelig i en byggesak på mange områder. En arkitekt vil først og fremst kunne bidra til at du får bedre oversikt over mulighetene som finnes for din bolig, utarbeide tegninger og planreguleringer, samt hjelpe til i søknadsprosessen for å få godkjent påbygget.

Gode arkitekter har trening i å se effektive løsninger huseieren kanskje ikke ser selv, og visualisere dem i tegninger. Gjennom god dialog og planlegging, kan arkitekten hjelpe deg på vei til drømmeboligen, og legge til rette for en verdiskapende innvirkning på resultatet.

Sitter du med planer om påbygg av eksisterende bolig? Kontakt oss.