ARKITEKT for OFFENTLIG SEKTOR

Vi utfører oppdrag for et bredt spekter av kunder og har mye erfaring med tegning av bygg for det offentlige. Normalt utfører vi noen oppdrag for kommuner og fylkeskommuner hvert eneste år, hvilket har gitt oss allsidig kompetanse og erfaring fra et bredt spekter av prosjekter.

Ta kontakt

SAMARBEID MED KOMMUNENE

Gjennom oppdragene vi har utført for offentlig sektor har vi fått god erfaring med å delta i anbudsrunder. Vi har skaffet oss mange oppdrag på denne måten, og har da jobbet tett med representanter fra kommunen for å sikre at byggene vi tegner oppfyller alle krav til funksjonalitet for de som senere skal ta dem i bruk. 

Blant prosjektene vi har jobbet på de siste årene er ombygging av sykehjem og omsorgsboliger, tilbygg til og ombygging av skoler samt utbygging av barnehager.

Les mer om noen av oppdragene vi har utført for offentlig sektor her.

EFFEKTIV OG LØSNINGSORIENTERT

Arkitektkontoret k16 ønsker å være en stabil, profesjonell og pålitelig aktør under alle typer byggeprosesser. Vår erfaring og kompetanse gjør oss til en løsningsorientert samarbeidspartner som evner å se hvordan planer og ideer kan overføres til virkeligheten på best mulig måte. Vi har en grunnleggende forståelse for hva hvert enkelt oppdrag krever. Dermed kan vi også foreslå gode løsninger som gir optimal plassutnyttelse, slik at tomtens potensial realiseres.

Kontakt oss gjerne dersom du har et prosjekt du vil at vi skal se på.