ARKITEKTtjenester for næringsbygg

Dagens næringsbygg og kontorer har et stort behov for å fungere optimalt, og stiller derfor strenge krav til praktiske løsninger, funksjonalitet, universell utforming og energieffektivitet. Disse krav skal samtidig være i overensstemmelse med plan- og bygningslovens forskrifter, som også er i stadig endring. Arkitektkontoret K16 er et kvalifisert arkitektkontor, som alltid er oppdatert på gjeldende regelverk. Vi kan bistå i alle deler av byggeprosessen, fra idéfase til planlegging, rådgivning og prosjektering, og frem til prosjektet er ferdigstilt.

Ta kontakt

ARKITEKTTJENESTER FOR NÆRINGSBYGG

Dagens næringsbygg og kontorer har et stort behov for å fungere optimalt, og stiller derfor strenge krav til praktiske løsninger, funksjonalitet, universell utforming og energieffektivitet. Disse krav skal samtidig være i overensstemmelse med plan- og bygningslovens forskrifter, som også er i stadig endring.

Arkitektkontoret K16 er et kvalifisert arkitektkontor, som alltid er oppdatert på gjeldende regelverk. Vi kan bistå i alle deler av byggeprosessen, fra idéfase til planlegging, rådgivning og prosjektering, og frem til prosjektet er ferdigstilt.

VI TILRETTELEGGER FOR EFFEKTIV BYGGEPROSESS

Inkluderer du oss tidlig i prosessen, kan vi være behjelpelig med å innhente nødvendig informasjon fra kommune, og bistå med råd og veiledning helt fra prosjektstart. Gjennom åpen dialog mellom alle interessenter, bidrar vi til å avdekke utfordringene, kartlegge behovene og gjennom nøye planlegging legge til rette for en effektiv byggeprosess videre.

ALLE TYPER NÆRINGSBYGG

Næringsbygg er alle bygninger der det drives offentlig eller privat virksomhet, og der næringsvirksomheter utgjør over halvparten av bygningsarealet. Kontorer og industribygg, samt offentlige virksomheter som skoler og sykehus, betegnes som næringsvirksomheter.


Ved utbyggelser eller nybygg av alle typer næringsbygg, stilles det særskilte krav til søknadsprosess, planlegging og utførelse. Som kvalifiserte arkitekter med godkjenning for ansvarsrett, kan vi være behjelpelige med å innfri alle formelle krav gjennom hele den lovregulerte byggesaksgangen.

VÅRE REFERANSER

Arkitektkontoret K16 har lang erfaring med tilbygg, nybygg, påbygg og arkitekttjenester i forbindelse med rehabilitering av ulike typer næringsbygg. Vi loser prosjektet gjennom alle ledd; fra planlegging, saksbehandling, innhenting av anbud, utførelse og oppfølging av byggeprosjektet.

Vår filosofi er at de beste løsningene og god arkitektur er et resultat av åpen dialog mellom arkitekt, oppdragsgiver, og andre involverte samarbeidspartnere.

Se et utvalg av våre tidligere prosjekter her.