ARKITEKT FOR LEILIGHETSKOMPLEKS

Arkitektkontoret K16 stiller med bred kompetanse innen bygningsprosjektering og regulering. Med lang erfaring innen arkitektfaget fra både store og små oppdrag, i både offentlig og privat sektor, bidrar vi med å utvikle fleksible, funksjonelle og moderne løsninger for leilighetskomplekser. Våre sivilarkitekter og tekniske tegnere bidrar med å oppfylle potensialet for nye og eldre bygg, og leverer konsulentbistand til kommunal saksbehandling i plan- og byggesaker.

Ta kontakt

Rådgivning og veiledning

Av erfaring, kan råd og veiledning fra våre kvalifiserte arkitekter bidra til reduserte kostnader i byggeprosjektet. Vi er aktive underveis i hele prosessen, fra skissestadiet til ferdig prosjekt. Gjennom tett samarbeid og god oppfølging underveis, sørger vi for at byggeprosjektet utføres i følge planen, og i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk.

Vi setter fokus på fordelaktige, kostnadseffektive løsninger, og jobber hardt for å innfri ønsker og forventninger som stilles til det aktuelle prosjekt. 

Våre referanser

Arkitektkontoret K16 bistår med arkitekttjenester i forbindelse med tilbygg, påbygg, rehabilitering og nybygg av leilighetskomplekser. Vi loser prosjektet gjennom alle ledd; fra planlegging, saksbehandling, innhenting av anbud, utførelse og oppfølging av byggeprosjektet.


Se et utvalg av våre tidligere prosjekter her.