ARKITEKTtegnet hus

Sitter du med ønske om å bygge nytt hus? Finner du ikke ditt drømmehus i ferdighuskatalogen? Da kan et arkitekttegnet hus være den riktige løsningen for deg. Mange opplever dette som den beste løsningen, i stedet for å kjøpe et eldre hus som må pusses opp for å imøtekomme dine behov.

Ta kontakt

ARKITEKTTEGNET HUS

Sitter du med ønske om å bygge nytt hus? Finner du ikke ditt drømmehus i ferdighuskatalogen? Da kan et arkitekttegnet hus være den riktige løsningen for deg. Mange opplever dette som den beste løsningen, i stedet for å kjøpe et eldre hus som må pusses opp for å imøtekomme dine behov.

EN GOD INVESTERING

I mange tilfeller kan det å bygge ny bolig bety mer forutsigbare kostnader, sammenlignet med kjøp av et eldre hus. Ved kjøp at eldre bolig følger også en undersøkelsesplikt, som i mange tilfeller viser at du har endt opp med et renoveringsobjekt uten å være klar over det. Med nybygg unngår du denne problemstillingen, og har i tillegg garantier dersom noe skulle oppstå.

Arkitekttegnede boliger muliggjør samtidig en smartere arealutnyttelse og bedre tilpasning til tomten, sammenlignet med et kataloghus. Dette vil i mange tilfeller gjøre boligen bedre tilpasset omgivelsene og de klimatiske forhold boligen utsettes for. Med redusert vedlikeholdsbehov og høyere bruksverdi, er resultatet ofte en fordelaktig utvikling av boligens verdi.

HVORFOR BRUKE ARKITEKT?

Prosessen med nybygg kan for mange oppleves som en krevende prosess, og stiller høye krav til deg der det gjelder å være oppdatert på lover og forskrifter, bygningsprinsipper og materialvalg, klimaeffektivitet og energiløsninger. Selv mindre prosjekter kan ofte by på utfordringer og uforutsette problemer.

Arkitekten vil hjelpe deg styre unna de største byggfellene, uforutsette utgifter og forsinkelser i byggeprosjektet, og bistå i prosessen med saksbehandling og anbudsprosess. Vi i Arkitektkontoret k16 er opptatte av en åpen og tillitsbasert kundedialog, slik at vi ved prosjektslutt innfrir de forventninger du som kunde har.

ULIKE MENNESKER, ULIKE BEHOV

Boligen er en viktig del av familielivet og hverdagen. Derfor er det viktig at din nye bolig imøtekommer dine behov. Ferdighusløsninger er som regel laget for å passe en rekke type bosituasjoner, og har derfor mindre arealeffektive løsninger.

Arkitekttegnede hus gjør at du får muligheten til å bedre utnytte husets og tomtens areal. Arkitekten vil hjelpe deg se løsninger som fungerer optimalt for ditt hus og din tomt, slik at du kan utnytte plassen på best mulig måte.

Kontakt oss for mer informasjon vedrørende arkitekttjenester for hus og bolig.