Byggeprosessen fra A til Å

Vi tar på oss ulike tegneoppdrag for privatpersoner, og kan bistå under planleggingen av alt fra nybygg til påbygg og tilbygg. Velger du å hente inn en arkitekt til ditt boligprosjekt gir det deg friheten til å skape akkurat de løsningene du ønsker. Samtidig kan du utnytte vår brede erfaring, slik at det endelige resultatet blir optimalt. Lurer du på hvordan prosessen knyttet til arkitekttegnede bygg ser ut? Her går vi gjennom en typisk prosess fra start til slutt.

Ta kontakt

Møte mellom kunde og arkitekt

De fleste prosjekter starter med at du som kunde tar kontakt med oss, og at vi avtaler et møte. Har du mål og tegninger av tomt eller eksisterende bygg er det fint om du tar med dette når vi møtes for første gang. Noen ganger reiser vi også ut til tomten på befaring, for å kartlegge potensial og muligheter. 

På det første møtet vil vi naturligvis høre mest mulig om dine ønsker samt hvilke behov som må dekkes. Ut ifra dette utarbeider vi et tilbud til deg.

Forhåndskonferanse hos kommunen

Når tilbudet er akseptert kan vi gå i gang med prosjektet. Første steg er å legge frem planene for kommunen i en såkalt forhåndskonferanse. Her er formålet å finne ut om kommunen har noen innvendinger eller ser problemer som det ikke er mulig for oss å oppdage. Kommunen skal her informere om eventuelle rammebetingelser som vil være aktuelle for dette prosjektet og gi beskjed dersom det er forhold som må følges opp.

Videre skissearbeid

Etter at kommunen har kommet med sine innvendinger kan det videre skissearbeidet igangsettes. Vi utarbeider tegninger til nabovarsel og byggesøknad. Nabovarsel må sendes ut først. Deretter skal det gå to uker før byggesøknad kan sendes inn. Gangen videre vil så variere litt ut i fra oppdragets omfang.

Ett-trinns søknad eller rammesøknad

Dersom et byggeprosjekt er i tråd med alle bestemmelser, alle prosjekterende har ferdigstilt sitt arbeid og alle som skal ha ansvar for utførelse er på plass, er det tilstrekkelig med en ett-trinns søknad. Når man benytter en ett-trinns søknad søkes det om tillatelse til tiltak og igangsetting samtidig, og behandlingstiden er tre uker. Dette er dermed en raskere søknadsprosess enn en rammesøknad. Behandlingsfristen på tre uker forutsetter riktignok at det ikke foreligger nabomerknader, innsigelser fra offentlige myndigheter eller søknad om dispensasjon.

Hvis prosjektet krever at det søkes om dispensasjon eller lignende, eller man ikke ønsker å fullføre all prosjektering før man søker om tillatelse til tiltak, må det sendes inn en rammesøknad. Denne har 12 ukers behandlingstid, og først når denne er behandlet kan det søkes om igangsetting. Søknaden om igangsetting har tre ukers behandlingstid. Når alle søknader er behandlet og godkjent, kan byggingen påbegynnes.

Prosessen avsluttes med en ferdigattest

Når bygget står ferdig, må det søkes om ferdigattest. Dette er siste ledd i byggeprosessen, og må på plass før du kan ta bygget i bruk. Ferdigattesten bekrefter at bygget er satt opp i henhold til byggesøknaden du har sendt inn tidligere. Fra ferdigattest er sendt inn til du begynner å bruke bygget må det gå tre uker.

Dersom det har skjedd endringer underveis og bygget ikke lenger svarer til byggetegningene, er det mulig at du må sende ut nytt nabovarsel og byggesøknad. Ved mindre endringer er dette sjelden nødvendig.

Vi bistår under hele prosessen

En byggeprosess kan oppleves som uoversiktlig med mange tillatelser og søknader som skal i orden. Å ha med en erfaren arkitekt på laget, som kjenner prosessen godt, kan derfor være en trygghet for deg som skal bygge. Vi bistår under utforming av skisser og kommer med gode råd som ivaretar dine ønsker, samtidig som de er tilpasset forholdene på tomten. For oss er det viktigste at du får et resultat du er fornøyd med, innenfor de rammene som foreligger.

Har du et byggeprosjekt du ønsker å komme i gang med? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale og en befaring.