Våre tjenester

Arkitektkontoret k16 har lang erfaring med tilbygg, nybygg, påbygg og arkitekttjenester for leilighetskompleks, bolig, hytte og næringsbygg. Vi loser prosjektet gjennom alle ledd; fra planlegging, saksbehandling, innhenting av anbud, utførelse og oppfølging av byggeprosjektet.

Velg tjenesten du ønsker å vite mer om i menylinjen over, eller kontakt oss for spørsmål om våre arkitekttjenester.