Smørstein

Holmestrand / 2004 / Regulering

Detaljregulering for Smørstein i Holmestrand kommune er utarbeidet for AS Eidsfoss Verk. Reguleringsområdet ligger i lia på Smørstein Vest på sydsiden av fylkesvei 313 og Vestfoldbanen, samt et areal mellom fylkesvei 313 og sjøen. Planområdet på sydsiden av fylkesvei 313 utgjør ca 37da, mens planområdet øst for fylkesveien utgjør ca 23da. Totalt er planområdet på ca 60da. Hensikten med utarbeidelse av reguleringsplanen er ønske om å tilrettelegge for ny hyttebebyggelse i tilknytning til eksisterende hytteområde. Planområdet vil bli en utvidelse av et karakteristisk eksisterende hytteområde byggd i 50 årene. Planen omfatter 7 nye tomter og 25 eksisterende hytteeiendommer, kyststi og friluftsområder. Områdene øst for fylkesvei 313 reguleres i hovedsak til strand og småbåtanlegg, da det ønskes en opprydding i arealet mot sjøen med badeplass og et lite bryggeanlegg i Båtvika. Forarbeidet til denne planen har pågått over flere år og igangsetting ble varslet allerede i 2004. Fornyet varsling ble forelagt i juni 2009. Planen er fortsatt under bearbeidelse.