MUNKEHAUGHJØRNET

Mjøndalen / 2009 / Regulering

Detaljreguleringsplan for Munkhaughjørnet er utarbeidet for SRA Invest AS. Området ligger sentralt i Mjøndalen i Nedre Eiker kommune, og vil representere avslutningen østover på sentrumsområdet. Reguleringen har et areal på ca 4,7da.

Hensikten med reguleringsplanen er å klargjøre de aktuelle eiendommene til utbygging for boliger og næringslokaler i samsvar med Sentrumsplanen. Hovedformålene i reguleringsplanen er bolig/forretning/kontor, med tilhørende vei, fortau, parkering og lekeplass.

Detaljreguleringsplan for Munkhaughjørnet ble varslet oppstart 25.02.09. Planen ble vedtatt ved 2. gangsbehandling 28.09.11.