Hellefoss boliggrend

Øvre Eiker / 2007 / Regulering 

Reguleringsplan for Hellefoss boliggrend i Øvre Eiker kommune, med tilhørende bestemmelser. Planen er utviklet for HAN Utvikling AS. Bakgrunnen for utarbeidelse av reguleringsplan er et eierskifte, og ønske om omlegging av driften ved Hellefoss fabrikker. Hensikten er en fortetting av eksisterende boliggrend som bygger videre på de miljømessige kvaliteter som allerede finnes i området. Planområdet ligger i landlige omgivelser ca 1 km nord for Hokksund sentrum. Arealet på reguleringsplanen er målt til 110da. Hovedmålene i planen innbefatter bolig, vei, gang-/sykkelvei og friluftsområder. Planen ble vedtatt i Øvre Eiker kommunestyre 20.06.07.