Røyken vgs.

Røyken vgs. / 2006 / Offentlig

Prosjektet omfatter nye undervisningsrom, arbeidsrom for lærere samt mer uformelle undervisningsarealer i form av kafé, gallerier og felles aula. I tillegg ble arealer i 1.etasje i eksisterende bygning ominnredet til elevkantine med kjøkken.

Side 1 av 6
 
Side 2 av 6
 
Side 3 av 6
 
Side 4 av 6
 
Side 5 av 6
 
Side 6 av 6