RØYKEN VGS.

Røyken vgs. / 2006 / Offentlig

Prosjektet omfatter nye undervisningsrom, arbeidsrom for lærere samt mer uformelle undervisningsarealer i form av kafé, gallerier og felles aula. I tillegg ble arealer i 1.etasje i eksisterende bygning ominnredet til elevkantine med kjøkken.