hydranor

Kongsberg / 2007 / Næring

Nybygg for Hydranor AS i Kongsberg med totalt gulvareal på 5393 m². Fabrikkhallen på 4534 m² rommer produksjon, lager, tekniske rom og garderober. Kontorfløyen på 859 m² rommer kontorer, møterom, resepsjon, kantine og arkiv. Utomhusanlegg med lasteområde, bilparkering for 60 biler, sykkelparkering med takoverbygg samt grøntområder.