Bankbygget

Svelvik / 2010 / Bolig / Næring

Utvidelse av eksisterende bygg beliggende i Svelvik. Kontekstuell tilpassing og utnyttelse av areal.

Side 1 av 4
 
Side 2 av 4
 
Side 3 av 4
 
Side 4 av 4