bankbygget

Svelvik / 2010 / Bolig / Næring

Utvidelse av eksisterende bygg beliggende i Svelvik. Kontekstuell tilpassing og utnyttelse av areal.