arkitektkontoret k16 as

Arkitektkontoret K16 AS har åtte medarbeidere - sivilarkitekter og teknisk tegner - med bred kompetanse innen bygningsprosjektering og regulering. Kontoret har et vidt spekter av store og små oppdrag i offentlig og privat sektor: reguleringsplaner, skoler, barnehager, omsorgsboliger, næringsbygg, kjøpesenter, kontorbygg, industri- og lagerbygg, leilighetskomplekser, eneboliger, fritidsboliger o.a.
I hovedsak opererer vi i Buskerud, Vestfold, Østfold og Akershus; med hovedtyngde i Drammen, Lier, Øvre og Nedre Eiker, Svelvik og Sande.

Arkitektkontoret K16 AS leverer konsulentbistand til kommunal saksbehandling i plan- og byggesaker.

Arkitektkontoret K16 AS ble etablert i 1999 av sivilarkitektene Jan Øyvind Berntzen og Bjørn Pettersen. Kontoret har i dag fem medeiere.