Om Arkitektkontoret K16

Arkitektkontoret K16 AS har fem medarbeidere - sivilarkitekter og teknisk tegner - med bred kompetanse innen bygningsprosjektering og regulering

Ta kontakt

Om oss

Kontoret har et vidt spekter av store og små oppdrag i offentlig og privat sektor: reguleringsplaner, skoler, barnehager, omsorgsboliger, næringsbygg, kjøpesenter, kontorbygg, industri- og lagerbygg, leilighetskomplekser, eneboliger, fritidsboliger o.a. I hovedsak opererer vi i Buskerud, Vestfold, Østfold og Akershus; med hovedtyngde i Drammen, Lier, Øvre og Nedre Eiker, Svelvik og Sande. 


Arkitektkontoret K16 AS leverer konsulentbistand til kommunal saksbehandling i plan- og byggesaker. Arkitektkontoret K16 AS ble etablert i 1999 av sivilarkitektene Jan Øyvind Berntzen og Bjørn Pettersen. Kontoret teller i dag fem ansatte:

Dyktige arkitekter som har tegnet mange flotte bygg!

Kari Skogen Sand

Solveig K. Hauge sitt profilbilde

Solveig K. Hauge

Sivilarkitekt MNAL

  920 81 325

  s.hauge@ark16.no

Morten Sand sitt profilbilde

Morten Sand

Sivilarkitekt MNAL

  920 81 926

  m.sand@ark16.no

Milena Mitrovic sitt profilbilde

Milena Mitrovic

Sivilarkitekt MNAL

  920 82 013

  m.mitrovic@ark16.no

Anja Pettersen sitt profilbilde

Anja Pettersen

Teknisk tegner

  920 81 736

  a.pettersen@ark16.no

Anne-Grethe Selvig sitt profilbilde

Anja-Grethe Selvig

Kontor/økonomi

  920 81 848

  a.selvig@ark16.no