BFK Eiendom velger Arkitektkontoret K16

BFK Eiendom har benyttet seg av Arkitektkontoret K16 sine tjenester de siste årene, og er fornøyde med resultatene.

Elisabeth Vestergård er prosjekt- og avdelingsleder hos BFK Eiendom, og har arbeidet for Buskerud fylkeskommune i seks år. De fem siste årene har hun og BFK Eiendom benyttet seg av Arkitektkontoret K16s tjenester innen bygg og prosjektering for videregående skoler i Buskerud Fylkeskommune. 


– Arkitektkontoret K16 har utført mange forskjellige tjenester for oss, alt fra bistand med søknader, prosjektering og hasteoppdrag for ulike lokaler og bygg. De løser alltid slike oppdrag på en god måte, forteller Vestergård. 


Trykk her for å lese mer om Arkitektkontoret K16.


Forståelse for tilpasning og tilrettelegging 

Noen av prosjektene Arkitektkontoret K16 har utført har vært i forbindelse med tilpasning av læringsarenaer for elever med behov for tilrettelegging. 


– Ofte opplever vi å ikke ha så lang tid på disse prosjektene. De er nemlig avhengige av informasjon om opptakene til de videregående skolene, og ferdigstillelse før skolestart, forklarer prosjekt- og avdelingsleder Vestergård. 


Fokuset i slike prosjekter vil være rettet mot lærernes og elevenes sikkerhet, noe bygging og innredning vil bære preg av. Vestergård er svært fornøyd og positiv til resultatene i prosjekter hvor det har vært behov for spesiell tilrettelegging. 


– Vi har nylig fått K16 til å utføre ombygging av to boliger, slik at de skal kunne benyttes til tilrettelagt læring for elever med spesielle behov. I slike tilfeller vil prosjektene være påvirket av at det trengs spesielle løsninger. K16 har klart å løse disse prosjektene med godt hell, sier hun. 


Arkitektkontoret har også bidratt med faglig rådgivning for BFK Eiendom.. 


– De hjalp oss med å forberede et annet prosjekt hvor vi måtte flytte elever til nye lokaler. Arkitektkontoret K16 bidro da med råd og veiledning til søknadene som måtte sendes for å få lokalene godkjent som læringsarena, forteller Vestergård. 


Les mer om Arkitektkontoret K16 og hvilke tjenester de leverer her.


Flinke og fleksible

På spørsmål om hvorfor BFK Eiendom har valgt Arkitektkontoret K16, er Vestergård sikker i sin sak. 


– K16 er flinke og fleksible, og det er det som har gjort at vi spør dem om å regne og estimere pris på nye prosjekter. Vi er fornøyde med resultatene deres, og vi synes at de har gjort en god jobb på tidligere oppgaver. De hører også på ønskene våre når det gjelder tilrettelegging og utforming. Arkitektkontoret K16 tar utgangspunkt i behovene til de som skal bruke et bygg eller lokale, forteller Vestergård. 


Hun er også fornøyd med hvordan samarbeidet mellom Arkitektkontoret K16 og BFK Eiendom har vært. 


– Menneskene som jobber hos Arkitektkontoret K16 lytter til deg, og har forståelse for utfordringene du står i når du skal starte et prosjekt. De gyver likevel løs på alle oppgaver, og viser samtidig forståelse for våre begrensninger. 


Som offentlig organ har BFK Eiendom visse rammer og begrensninger de må handle innenfor i alle nye bygge- eller renoveringsprosjekter for videregående skoler. 


– Vi må alltid passe på å utnytte midlene våre på best mulig måte, og være driftsmessig fornuftige. Vi kan ikke bare tenke at noe skal bli fint, det må være fornuftig bruk av midler også, understreker prosjekt- og avdelingslederen. 


Arkitektkontoret K16 er inneforstått med BFK Eiendoms krav og begrensninger, og leverer i henhold til dette. 


Anbefaler Arkitektkontoret K16 

Ifølge Vestergård er det servicen og leveransen på tjenester som er Arkitektkontoret K16s største styrker. 


– Vi har ofte tatt kontakt med dem når noe virkelig haster, og de er alltid raske på ballen. De er fleksible og lytter til våre og elevenes behov. Jeg vil anbefale dem videre fordi jeg vet de er flinke, sier Vestergård avlutningsvis. 


Lurer du på mer om Arkitektkontoret K16s tjenester? Trykk her for kontaktinformasjon, eller ring nummer 32 83 82 55 for en uforpliktende samtale om dine prosjekter.

0
Feed

Skriv en kommentar